Den skotska polisen kräver kroppskameror efter nästan 7000 övergrepp mot poliser

Det skotska polisförbundet kräver att alla poliser ska få kroppskameror efter att ha avslöjat att personalen utsattes för nästan 7 000 övergrepp under det senaste året. Enligt Police Scotland skulle användningen av kroppskameror kunna leda till en "ökning av antalet erkännanden" och minska trycket på domstolarna.

Kroppskameror ZEPCAM runda nedan

Polisen meddelade att tusentals poliser från Police Scotland hade blivit angripna under det senaste året och att totalt 6942 angrepp på poliser och personal hade registrerats. Detta är 413 fler än föregående år. Polisen i Skottland håller för närvarande en nationellt samråd för att inhämta synpunkter på kroppskameror för poliser. För närvarande har endast poliser i delar av nordöstra Skottland tillgång till kroppskameror. Efter att ha testats där 2013 har kroppskamerorna använts sedan dess.

Starkt stöd från allmänheten för användning av kroppskameror

Initiativet till ett nationellt samråd är en följd av "positiva resultat" från en liknande onlineundersökning som genomfördes i februari, där man frågade efter allmänhetens åsikter om beväpnade poliser från Police Scotland som använder kroppskameror för att registrera vissa incidenter. Detta var en av de största undersökningar som polisen genomfört, med 9000 svar. Resultaten visade på ett starkt stöd från allmänheten för användningen av kroppskameror.

Redan tidigare har polischef Livingstone nämnt det "trängande, kritiska, etiska och operativa behovet" av att förse beväpnade poliser med kroppskameror, vilket nu kommer att ske i god tid före FN:s klimatkonferens COP26, som hålls i Glasgow i år.

Chief Superintendent Matt Richards, som leder projektet, säger att det redan är ett känt faktum att det finns ett starkt stöd från allmänheten för användningen av kroppsburen video. Han säger: "En nyligen genomförd offentlig undersökning visade att en betydande majoritet av de personer som deltog ansåg att användningen av kroppsburna videokameror skulle öka förtroendet för polisen".

På grund av den positiva responsen berättar Matt Richards att man nu går vidare med planerna på att utrusta beväpnade poliser med kroppsburna videokameror, vilket kommer att få Police Scotland att ligga i linje med andra polismyndigheter i Storbritannien.

Stort steg för den skotska polisen

Chief Superintendent Matt Richards förklarar att han inser att införandet av kroppskameror är ett stort steg för den skotska polisen. Därför har Police Scotland inlett ett formellt offentligt samråd om införandet av kroppskameror för majoriteten av poliser och personal i hela landet.

Han betonar vikten av att fortsätta att samarbeta med samhällen och involvera dem när en ny teknik övervägs som har en direkt inverkan på allmänheten. Detta gör det möjligt för dem att dela med sig av sina åsikter (som kan ligga till grund för polisens planer) och uttrycka eventuella (etiska) farhågor, så att poliserna kan fortsätta att utföra sitt arbete med stöd av allmänheten. Svaren på det nationella samrådet kommer att bidra till att informera om protokoll, utbildning och praxis. På så sätt kan man se till att kroppskameror används på ett lämpligt sätt som är i linje med allmänhetens önskemål. Som ett resultat av detta kommer polisen att kunna skydda allmänheten bättre och vid behov ge bästa möjliga bevis i domstol.

>> Våra lösningar för poliser

Dela detta