Rozhovor s používateľom osobných kamier: presadzovanie práva v Holandsku

Rozhovor s používateľom osobných kamier: orgány činné v trestnom konaní v Holandsku Chcete vedieť, prečo sú osobné kamery účinným nástrojom pre príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní na celom svete? Mediálny tím spoločnosti ZEPCAM sa rozhodol urobiť rozhovor s miestnymi orgánmi činnými v trestnom konaní v Holandsku o ich...

Bezpečnejší belgickí policajti so systémom ZEPCAM

Bezpečnejší belgickí policajti so systémom ZEPCAM V posledných rokoch sa policajti v Belgicku pri výkone služby stretávali s rastúcim počtom ohrozujúcich incidentov. Akým výzvam museli policajti čeliť a aké bolo ich riešenie? Výzva...

Bezpečnejší zamestnanci železničnej stanice so systémom ZEPCAM

Bezpečnejší zamestnanci železničných staníc so systémom ZEPCAM V posledných rokoch boli zamestnanci holandských železničných staníc (NS) svedkami čoraz väčšieho množstva násilia namiereného proti ich zamestnancom. Bolo potrebné prijať nové opatrenia vrátane zavedenia osobných kamier. Ktoré...