Vikten av kroppskameror inom brandkåren

Kroppskameror är allmänt accepterade av polisen och de brottsbekämpande myndigheterna. Det är ingen överraskning att yrkesverksamma i första linjen, t.ex. brandmän, nu följer efter och uppskattar fördelarna med kroppskameror.

Kroppskameror ZEPCAM runda nedan

Den nederländska brandkåren hanterar för närvarande ett ökande antal incidenter, vilket hindrar dem från att utföra sina uppgifter på ett korrekt (och fredligt) sätt.

Nederländska brandkåren tar till sig kroppskameror

Det faktum att människor hindrar brandmännen eller trappar upp situationen ytterligare genom aggressivt beteende är en ständig källa till upprördhet. Detta skapar en ökad efterfrågan på säkerhet och skydd.

I följande intervju belyser nederländska brandmän vikten av kroppskameror inom brandkåren med hjälp av aktuella exempel:

Paris brandkår samarbetar med ZEPCAM

För att säkerställa ett bättre skydd mot attacker mot brandmän har den franska regeringen också börjat att experimentera med användningen av ZEPCAM bodycams av brandmän. Experimentet i samarbete med ZEPCAM inleddes i mitten av 2019. Hittills har Paris brandkår och tio brand- och räddningstjänster ansökt om att få delta i experimentet, som kommer att pågå till februari 2022.

Fördelar med kroppskameror

Fördelarna med kroppskameror för brandmän är bland annat:

  • Nedtrappning
  • Minska och förebygga konflikter
  • Att tillhandahålla bevis om situationen går överstyr.
  • Att tillhandahålla bevis för att stödja brandutredningen
  • Användbart för utbildning och utvärdering.

Förutom att uppmuntra till gott beteende och avdramatisera konflikter kan det vara bra att bära en kroppskamera. ger dig som brandman en mer komplett bild av händelser, ger dig situationsmedvetenhet och potentiella bevis som stöd för en brandutredning. Det är också ett användbart verktyg för officerarna för att utvärdera sina personliga prestationer och åtgärder. Eftersom de ökar brandmännens och allmänhetens säkerhet och förbättrar inlärningsupplevelsen fortsätter efterfrågan på kroppskameror från brandkårens medlemmar att öka.

>> Våra Bodycam-lösningar för brandkårer

Produkter som används

Professionell BodyCam T2 - ZEPCAM

T2+ Bodycam

Mer information >

Professionella kroppskameror Smart Docking Stations - ZEPCAM

Smart dockningsstation

Mer information >

Dela detta