Säkrare lokala brottsbekämpare på flygplatsen Schiphol med ZEPCAM

Under de senaste åren har de lokala poliserna i Haarlemmermeer kommun i Nederländerna (inklusive Amsterdams flygplats Schiphol) fått ta del av ett ökande antal hotfulla incidenter i samband med att de utförde sina uppgifter. Vilka utmaningar stod de lokala poliserna inför och vad var lösningen?

Kroppskameror ZEPCAM runda nedan

Utmaningen

Haarlemmermeer kommun har blivit mer aggressiv under årens lopp, med mer fientlighet och hot riktad mot personer i uniform. På flygplatsen Schiphol är de lokala polismännens verksamhet främst inriktad på att ta itu med taxibrottslingar och hemlösa och att garantera trafiksäkerheten i området kring flygplatsen. På senare tid har de också fått i uppdrag att se till att Corona-reglerna och -restriktionerna följs på ett korrekt sätt på flygplatsen. Eftersom säkerheten är av yttersta vikt för Haarlemmermeer kommun var den ökande förekomsten av aggressiva incidenter oacceptabel. Det fanns ett behov av att förbättra arbetssäkerheten för de lokala brottsbekämpande tjänstemännen för att minska störande beteende mot dem och garantera samhällets säkerhet. Flera incidenter där fysiskt våld användes användes för att argumentera för det akuta behovet av att införa kroppskameror.

Lösningen måste uppfylla flera utmanande krav:

 

  • Kroppskamerorna måste vara så enkla och lättanvända som möjligt.
  • Kroppskameror måste kunna ta och spara bilder av bilder.
  • Datasäkerheten var av yttersta vikt.
Fallstudie Bodycam Gemeente Haarlemmermeer - Schiphol

Produkter som används

Professionell BodyCam T2 - ZEPCAM

T2+ Bodycam

Mer information >

Professionella kroppskameror Smart Docking Stations - ZEPCAM

Smart dockningsstation

Mer information >

Bodycam GPS-position - ZEPCAM Manager 2

ZEPCAM Manager

Mer information >

Lösningen

Haarlemmermeer kommun valde ZEPCAM T2+-lösningen. Detta är en oändligt skalbar lösning som består av hård- och mjukvarukomponenter. Användare och kroppskameror kan läggas till allteftersom utan begränsningar. Kamerorna är bekväma att bära och de lokala brottsbekämpande tjänstemännen har funnit att de är lätta att använda. Den utmärkta ljud- och bildkvaliteten hos ZEPCAM bodycams anses också vara mycket tillfredsställande. Dockningsstationerna är en viktig del av lösningen. Dessa möjliggör snabb nedladdning av data och reglerar även mängden data som passerar genom datanätet. Detta säkerställer att det kan hantera all information utan att påverka andra system negativt. Det integrerade tillvägagångssättet med enhet och programvara möjliggör snabb och enkel videohantering och uppfyller alla datasäkerhetsstandarder. ZEPCAM erbjuder också utmärkt kundsupport varje steg på vägen, från installation, till utbildning och driftsättning.

 

 

Professionella kroppskameror ZEPCAM Citat

Det har funnits många fall där användningen (eller visuell signalering) av kroppskameran har lett till att situationer har avskalats och att en säker miljö har skapats för lokala poliser och allmänheten.

Rakesh Sital

Verkställighet och övervakning kommunen Haarlemmermeer

Resultat

Efter ett pilotprojekt som pågick i fyra månader fick lokala poliser i Haarlemmermeer kommun klartecken att fortsätta använda kroppskameror. De har nu använt kroppskameror i ett år. Utvärderingarna visar att resultaten är positiva. Kroppskameror har visat sig ha en verkligt positiv inverkan på de lokala brottsbekämparnas säkerhetskänsla. Dessutom har det funnits många fall där användningen (eller helt enkelt visuell signalering) av kroppskameran har lett till att situationer har avskalats, vilket har lett till en säker miljö för de lokala brottsbekämpande tjänstemännen och allmänheten. Om en situation eskalerar har möjligheten att dela kroppskamerabilder med polisen eller andra instanser gett positiva resultat för alla inblandade parter.
De lokala poliserna i Haarlemmermeer kommun använder för närvarande kroppskameror dagligen och har gått från 10 till 21 kroppskameror. Trots att det finns fler kameror per kvadratmeter på flygplatsen Schiphol än någon annanstans i Nederländerna har kroppskameror visat sig vara mycket användbara på flygplatsen. Så fort någon ser att han eller hon kan bli filmad tänker han eller hon två gånger innan han eller hon agerar. Bodycams har visat sig vara mycket effektiva när det gäller att stoppa överträdelser både på flygplatsen och direkt utanför.

Lärdomar

En viktig lärdom för lokala brottsbekämpande tjänstemän är att tänka pragmatiskt när det gäller deras tillvägagångssätt . Varje lokalt ansvarig för brottsbekämpning måste alltid ha en kritisk inställning till sitt eget agerande. Det är absolut nödvändigt att alltid hantera situationer på ett korrekt och artigt sätt. Före användningen av kroppskameror var detta inte alltid något som de lokala ordningsvakterna hade i åtanke. Möjligheten att spela in en situation hjälper lokala brottsbekämpare att inse att deras beteende måste vara perfekt, vilket de lärt sig under sin yrkesutbildning. Som ett resultat av detta agerar de lokala poliserna för närvarande på ett mer självmedvetet sätt och betraktar situationer ur en bredare professionell synvinkel.

De lokala polisernas rykte förbättras stadigt, vilket till stor del beror på att de hanterar konfrontationer med andra på ett professionellt och korrekt sätt. De lokala poliserna anser nu att kroppskameror är en del av deras uniform och utnyttjar möjligheten att utvärdera och diskutera vissa situationer. Målet är att fortsätta att bli bättre på att hantera och reagera på incidenter, om de skulle uppstå. 

Om ZEPCAM

Sedan 2009 har ZEPCAM haft som mål att göra samhället säkrare. I dag använder mer än 500 kunder i mer än 40 länder ZEPCAMs professionella kroppskameralösningar för att skydda och stödja sina frontpersonal när det verkligen gäller, och för att förbättra arbetsförhållandena och effektiviteten i olika frontindustrier. ZEPCAM består av kroppskameror, ett videohanteringssystem och värdlösningar och ger frontpersonal och deras chefer verktygen för att utföra sitt arbete på ett säkert sätt och samla in bevis som håller i rätten.

>> Våra Bodycam-lösningar för brottsbekämpning

 

Dela detta