Загальні положення та умови

Тут ви знайдете загальні положення та умови компанії ZEPCAM B.V.

 

Боді-камери ZEPCAM круглі нижче

1. Визначення

У цих загальних положеннях та умовах (далі - "Загальні положення та умови") застосовуються наступні визначення.

1.1          ZEPCAM: Zepcam B.V. та її афілійовані компанії.

1.2          Клієнт: юридична особа, або торговий посередник, або кінцевий користувач, з яким ZEPCAM веде переговори про укладення договору та/або укладає договір.

1.3          Сторони: ZEPCAM та Замовник

1.4          Угода: будь-яка угода, укладена між ZEPCAM та Замовником, включаючи будь-які узгоджені зміни або доповнення до неї.

1.5          Продукція: обладнання для натільних камер, мобільне відеообладнання, обладнання для потокової передачі даних, док-станції та супутнє обладнання та аксесуари, що надаються компанією ZEPCAM Замовнику.

1.6          Програмне забезпечення: Zepcam Manager та інше програмне забезпечення та вбудоване програмне забезпечення, що надається ZEPCAM для використання Клієнтом.

1.7          Вбудоване програмне забезпечення: будь-яке вбудоване програмне забезпечення, що надається компанією ZEPCAM для своїх Продуктів відповідно до Угоди.

1.8          Сервіс: Програмне забезпечення, що надається ZEPCAM як послуга, безпосередньо або із залученням третьої сторони, включаючи хмарні сервіси та сервіси зберігання даних, Замовнику за Договором.

1.9          Підтримка: навчання, довідкова служба та технічна підтримка, що надається ZEPCAM, безпосередньо або із залученням третьої сторони, Замовнику за Договором.

1.10      Підписка: угода, яка регулює використання Продуктів, Програмного забезпечення, Послуг та/або Підтримки між ZEPCAM та Клієнтом протягом узгодженого періоду часу та за узгодженою ціною.

 

2. Термін дії

2.1          Ці Умови застосовуються до всіх пропозицій, котирувань, угод і поставок Продуктів, Програмного забезпечення, Вбудованого програмного забезпечення та Послуг компанією ZEPCAM або від її імені заднім числом.

2.2          Сторони виключають всі додаткові та/або відхиляючі загальні умови Замовника або інших третіх осіб.

2.3          Сторони можуть відступити від цих Умов лише за умови письмового погодження.

2.4          Якщо Замовник виступає в якості торгового посередника Продукції, Програмного забезпечення, Вбудованого програмного забезпечення та Сервісу ZEPCAM, то договори з його клієнтами будуть укладатися, як мінімум, на тих же умовах, що і ці Загальні положення та умови.

2.5          ZEPCAM залишає за собою право коригувати або змінювати ці Загальні положення та умови в односторонньому порядку.

2.6          ЗЕПКАМ надає Послуги на основі зобов'язання докладати всіх можливих зусиль, за винятком випадків, коли ЗЕПКАМ прямо зобов'язалася в Угоді досягти конкретного результату, і цей результат є достатньо визначеним.

2.7          ZEPCAM не надає Продукти, Програмне забезпечення та Послуги кінцевим користувачам у Сполучених Штатах Америки через конфлікт юрисдикції з Європейським Союзом, в якому знаходиться компанія ZEPCAM.

 

3.          Зміни та доповнення

3.1          Зміни та доповнення до будь-якого положення Договору та/або цих Загальних положень та умов можуть бути узгоджені тільки в письмовій формі належним чином уповноваженими представниками.

3.2          Зміни та доповнення до цих Загальних положень та умов застосовуються лише до відповідного Договору.

 

4.          Пропозиції, котирування та замовлення

4.1          Пропозиції, зроблені ZEPCAM, дійсні протягом одного (1) місяця з дати їх видачі, якщо прямо не зазначено інше.

4.2          Котирування не є обов'язковими для ZEPCAM, якщо інше не буде чітко узгоджено в письмовій формі.

4.3          Замовлення приймаються ZEPCAM тільки після письмового підтвердження замовлення Клієнтом, в якому Клієнт приймає пропозицію, зроблену ZEPCAM.

4.4          Пропозиції, зроблені ZEPCAM, не поширюються на повторні замовлення або автоматичне продовження, якщо інше не узгоджено в письмовій формі.

4.5          ZEPCAM приймає замовлення тільки від юридичних осіб. Замовлення, розміщені фізичною особою, яка не є законним представником юридичної особи, будуть анульовані за попереднім повідомленням. 

4.6          Будь-яка порада щодо купівлі з боку ZEPCAM надається наскільки це можливо. 

 

5.          Ціна

5.1          Усі ціни на Продукти, Програмне забезпечення, Послуги та Підписки вказані в євро, не включають ПДВ та інші витрати, такі як імпортні мита, місцеві податки, транспортні витрати та/або витрати на обробку, якщо явно не зазначено або не погоджено інше.

5.2          ZEPCAM має право коригувати всі ціни в будь-який час, з належною повагою до всіх діючих Пропозицій та чинних Угод.

5.3          ZEPCAM має право щорічно (календарний рік) індексувати всі ціни чинних Угод на основі індексу споживчих цін Нідерландів.

 

6.          Оплата

6.1          Рахунок-фактура виставляється після доставки, ZEPCAM може вимагати авансовий платіж перед доставкою.

6.2          Продукти, Програмне забезпечення та/або Послуги, придбані через інтернет-магазин ZEPCAM, отримують рахунок-фактуру і повинні бути оплачені до їх доставки.

6.3          За Програмне забезпечення, Послуги та Підписки виставляються рахунки, які повинні бути сплачені авансом за узгоджений період.

6.4          Рахунок на оплату послуг з підтримки виставляється Замовнику після їх завершення відповідно до цін, що діють на той момент часу.

6.5 Якщо в письмовій формі прямо не погоджено інше, платежі здійснюються в євро.

6.6          Всі платежі повинні бути отримані ZEPCAM до дати, зазначеної в рахунку-фактурі, за якою сума підлягає сплаті, без будь-яких відрахувань або взаємозаліків заборгованостей. Платежі здійснюються на банківський рахунок, вказаний "ZEPCAM" для цієї мети в оферті та/або рахунку-фактурі.

6.7          Якщо Клієнт не здійснить оплату протягом стандартного терміну оплати в 30 днів або іншого взаємно узгодженого терміну, ZEPCAM матиме право на законні відсотки на несплачену суму з моменту закінчення терміну оплати за рахунком-фактурою до дати фактичної та повної оплати на банківський рахунок ZEPCAM. ZEPCAM має право, після повідомлення Клієнта про несплачену суму, що підлягає сплаті, і надання Клієнту розумного строку для сплати, призупинити надання своїх Послуг Клієнту тимчасово або назавжди, якщо Клієнт не здійснив оплату всіх несплачених сум.

6.8          Якщо ZEPCAM змушений переуступити свою вимогу третій особі для стягнення, Клієнт зобов'язаний відшкодувати ZEPCAM або третій особі, якій було переуступлено вимогу, обґрунтовано понесені при цьому витрати.

6.9          Якщо Клієнт вважає, що рахунок-фактура є неправильним, він повинен повідомити про це ЗЕПКАМ у письмовій формі протягом тридцяти (30) днів з дати виставлення рахунку-фактури. У разі перевищення цього терміну вважається, що Клієнт прийняв рахунки-фактури. Якщо "ЗЕПКАМ" письмово не визнає неточність рахунків-фактур, Клієнт зобов'язаний сплатити суми рахунків-фактур протягом терміну платежу.

 

7.          Право на відшкодування

7.1          У разі невиконання зобов'язань Клієнтом, ZEPCAM має право скористатися правом стягнення щодо поставлених неоплачених Продуктів та/або Програмного забезпечення.

7.2          ZEPCAM використовує право на відшкодування шляхом подання письмової заяви (в електронному вигляді).

7.3          Як тільки Клієнт буде поінформований про заявлене право на відшкодування, Клієнт зобов'язаний негайно і за свій рахунок повернути Продукти та/або Програмне забезпечення компанії ZEPCAM, якщо інше не погоджено в письмовій формі.

 

8.          Збереження права власності

8.1          Право власності на Продукцію переходить до Замовника лише після виконання Замовником усіх своїх платіжних зобов'язань перед компанією ZEPCAM. У разі часткових поставок, компанія "ZEPCAM" залишається власником всіх Продуктів до моменту оплати Клієнтом всіх відповідних рахунків-фактур.

8.2          До тих пір, поки право власності на Продукцію не перейшло до Замовника, Замовник не може передавати Продукцію в заставу або надавати будь-яке інше право третій стороні, і Замовник повинен ретельно зберігати Продукцію, щоб її можна було чітко ідентифікувати як власність компанії ZEPCAM.

 

9.          Доставка

9.1          Продукція поставляється на умовах DAP-Інкотермс 2020, якщо не обумовлено інше.

9.2          Якщо прямо не погоджено інше, узгоджені дати відвантаження та поставки є лише орієнтовними.

9.3          Перевищення узгодженої дати поставки не дає Клієнту права на будь-яку компенсацію, а також не дає Клієнту права на розірвання Договору. Тільки якщо перевищення узгодженої дати є таким, що від Замовника не можна обґрунтовано очікувати продовження виконання Договору, Замовник має право розірвати Договір.

9.4          Перевищення узгодженої дати поставки надає Замовнику право на коригування дати закінчення терміну дії будь-якої Підписки, пов'язаної з цією поставкою, таким чином, щоб дата початку дії Підписки збігалася з датою поставки.

9.5          Транспортні витрати оплачуються Замовником, якщо Сторони заздалегідь не домовилися про інше.

 

10.      Треті особи

10.1      Якщо і в тій мірі, в якій це необхідно для належного виконання Угоди, ZEPCAM має право на власний розсуд залучати до надання Послуг третіх осіб, якщо інше прямо не обумовлено.

10.2      Клієнт не має права опосередковано або безпосередньо передавати або переуступати будь-які права та/або обов'язки за Договором, повністю або частково, третій особі, без попередньої письмової згоди ЗЕПКАМ.

 

11.      Властивості продукції та гарантія

11.1      Властивості Продукції визначаються виключно на підставі опису, паспорта продукції, паспорта (безпеки) або креслення Продукції, зазначених або згаданих в пропозиціях, пропозиціях та договорах. У разі відсутності таких документів, властивості Продукції визначаються на підставі стандартних паспортів на продукцію ZEPCAM, що були чинними на момент закупівлі.

11.2      На Продукцію надається стандартна гарантія терміном 1 рік з моменту отримання Продукції Замовником, згідно з якою дефектна продукція ремонтується або замінюється безкоштовно. Витрати на доставку Продукції до ЗЕПКАМ та ризик її втрати несе Замовник. Витрати і ризики по доставці відремонтованої або заміненої Продукції Замовнику несе ZEPCAM.

11.3      Вироби, замінені за гарантією компанією ZEPCAM, повинні мати порівнянні властивості з оригінальним виробом і можуть містити відремонтовані компоненти.

11.4      ZEPCAM може запропонувати Клієнту можливість продовжити гарантію на Продукцію в момент покупки за додаткову плату, яку Клієнт повинен сплатити ZEPCAM.

11.5      На вироби з дефектами, що виникли в результаті використання за призначенням, гарантія не поширюється.

11.6      Гарантія не поширюється на вироби з видимими пошкодженнями, а також на аксесуари та кабелі. Крім того, гарантія не поширюється на дефектів або несправностей, викликаних неправильним використанням, зловживанням або неналежним технічним обслуговуванням;

 1.  на дефекти або несправності, що виникли внаслідок недотримання інструкцій з монтажу або експлуатації або використання обладнання не за призначенням;
 2.  до косметичних або випадкових пошкоджень
 3.  в ситуаціях, коли кінцевий користувач не дозволив ZEPCAM або знехтував інструкціями ZEPCAM для виконання необхідних завдань з технічного обслуговування та оновлення;
 4.  Виробам, якщо пошкодження було спричинене модифікацією або ремонтом Виробу, за винятком випадків, коли це було дозволено компанією ZEPCAM.

11.7      Представник ЗЕПКАМ визначає, чи покривається дефект гарантією, керуючись критеріями, викладеними в цій статті.

11.8      ZEPCAM намагатиметься обробляти гарантійні запити протягом десяти (10) робочих днів після отримання дефектного виробу. Для незвичайних кількостей може бути узгоджений окремий графік.

11.9      Для Продукції, відремонтованої та/або заміненої за гарантією, застосовується такий самий гарантійний термін, як і для оригінальної Продукції, з мінімальним терміном 90 днів з моменту отримання Замовником відремонтованої та/або заміненої Продукції.

11.10   Клієнт може пред'явити претензію по гарантії, подавши запит на підтримку на сайті ZEPCAM.

 

12.      Розпуск та призупинення

12.1      Клієнт має право розірвати Договір, якщо ZEPCAM безпідставно не виконує свої зобов'язання протягом тривалого періоду часу, за винятком випадків, коли недолік є несуттєвим та/або не позбавляє Клієнта можливості використовувати Продукти, Програмне забезпечення та/або Послуги, або коли недолік викликаний форс-мажорними обставинами.

12.2      У випадках, коли Замовник:

 1. визнаний банкрутом або подав заяву про введення мораторію на виплати;
 2. передає свій бізнес або його значну частину, включаючи передачу свого бізнесу в потенційне або існуюче партнерство, або змінює свої бізнес-цілі; або
 3. не виконує зобов'язання щодо дотримання Угоди, укладеної з ZEPCAM.

всі вимоги та рахунки-фактури підлягають негайному виконанню та оплаті, і ZEPCAM має право призупинити (повністю або частково) виконання своїх зобов'язань до тих пір, поки Клієнт не надасть забезпечення виконання своїх зобов'язань або не розірве Договір, при цьому Клієнт несе відповідальність за всі збитки, понесені ZEPCAM на той момент і в майбутньому.

 

13.      Скарги

13.1      Скарги на Продукти, Програмне забезпечення або Послуги, що надаються ZEPCAM, повинні подаватися до ZEPCAM у письмовій формі (включаючи електронну пошту) із зазначенням усіх причин скарг протягом 4 тижнів після дати, коли ці Продукти, Програмне забезпечення або Послуги були надані.

13.2      Якщо скарги на Продукти підтверджуються ZEPCAM, ZEPCAM на власний розсуд або організовує ремонт Продуктів, або організовує заміну Продуктів або їх частин. Якщо скарги на Програмне забезпечення та/або Послуги підтверджуються ZEPCAM, ZEPCAM зобов'язується докладати всіх можливих зусиль для вирішення цих скарг у розумні строки.

13.3      Вирішення скарг не може призвести до того, що ZEPCAM буде змушена надавати Продукти та/або Послуги, які не були узгоджені в рамках Угоди.

13.4      Жодні скарги або претензії будь-якого роду не призупиняють зобов'язання Замовника щодо здійснення платежів.

 

14.      Програмне забезпечення, мікропрограми та послуги

14.1      Програмне забезпечення, Вбудоване програмне забезпечення та Послуги надаються ZEPCAM Клієнту тільки на умовах Передплати. Dсамостійне завантаження та/або встановлення та/або використання Програмного забезпечення, Вбудованого програмного забезпечення та Послуг ZEPCAM, як у поєднанні з Продуктами, так і без них, зобов'язує Клієнта сплачувати відповідні ціни на Підписку.

14.2 Dсамостійне завантаження та/або встановлення та/або використання Програмного забезпечення, Вбудованого програмного забезпечення та Послуг ZEPCAM, незалежно від того, в поєднанні з Продуктами чи ні, є прийняттям цих Загальних положень та умов.

14.3      За умови укладення Передплати та виконання необхідних (платіжних) зобов'язань, ZEPCAM надає Замовнику невиключне і непередаване право на використання Програмного забезпечення, Вбудованого програмного забезпечення та Сервісів для власного використання Замовником і виключно в поєднанні з Продуктами. У випадку, якщо Клієнт є торговим посередником Продуктів, Програмного забезпечення та Послуг ZEPCAM, Клієнт може надавати своїм клієнтам право на використання Програмного забезпечення, Вбудованого програмного забезпечення та Послуг, якщо це письмово погоджено з ZEPCAM, і в такому випадку договір(и) з такими клієнтами будуть укладені, як мінімум, на тих же умовах, що і ці Загальні положення та умови.

14.4      Замовник не має права використовувати Програмне забезпечення, Мікропрограму та Послуги в кількості, що перевищує кількість Продуктів, на які Замовник оформив Передплату.

14.5      Якщо прямо не погоджено інше, право власності на Програмне забезпечення, Вбудоване програмне забезпечення та Послуги не переходить до Замовника. Клієнт не має права копіювати, модифікувати, розголошувати або використовувати Програмне забезпечення та Вбудоване програмне забезпечення будь-яким способом, який може порушити права (інтелектуальної власності) або майнові інтереси, включаючи будь-які комерційні таємниці, що містяться в Програмному забезпеченні та Вбудованому програмному забезпеченні, компанії ZEPCAM або будь-якої третьої сторони.

14.6      Якщо в Угоді не зазначено інше, Підписка на Програмне забезпечення, Вбудоване програмне забезпечення та Послуги надається на обмежений період часу. Право на використання Програмного забезпечення та Послуг автоматично втрачає чинність після закінчення строку дії Підписки, якщо тільки Підписка не буде поновлена і тільки після сплати поточних платежів, отриманих ЗЕПКАМ.

14.7      За винятком випадків, коли на це є явна попередня письмова згода ЗЕПКАМ, Замовник не повинен цього робити:

 1. здійснювати зворотне проектування або декомпіляцію Програмного забезпечення та/або Вбудованого програмного забезпечення будь-яким способом;
 2. змінювати або адаптувати Програмне забезпечення та/або Мікропрограмне забезпечення або створювати похідні твори на основі Програмного забезпечення та/або Мікропрограмного забезпечення;
 3. передавати, переуступати або субліцензувати будь-які права третій особі;
 4. використовувати Програмне забезпечення та/або Сервіси для надання комерційних послуг третім особам.

14.8 ZEPCAM гарантує, що оновлення, необхідні для належної роботи Програмного забезпечення, Послуг та Продуктів, будуть доступні Клієнту в рамках Підписки. Відповідальність за встановлення оновлень Програмного забезпечення та Вбудованого програмного забезпечення несе Клієнт, якщо не погоджено інше.

14.9      Замовник зобов'язується дотримуватися всіх чинних законів і нормативних актів, що стосуються використання Програмного забезпечення, зокрема, щодо запису або обміну відео- або аудіоконтентом і метаданими, пов'язаними з таким контентом.

14.10   ZEPCAM може розробляти оновлення, модернізацію, виправлення та інші модифікації для поліпшення продуктивності та/або додавання функціональності до Програмного забезпечення та може встановлювати такі оновлення до Програмного забезпечення, розміщеного на сервері ZEPCAM, за власною ініціативою.

14.11   Програмне забезпечення, Вбудоване програмне забезпечення та Послуги вважаються прийнятими Клієнтом з моменту доставки або, якщо установка компанією ZEPCAM була узгоджена в письмовій формі, після завершення установки, якщо не погоджено інше.

 

15.      Надання послуг

15.1      ЗЕПКАМ докладає всіх зусиль для надання Послуг з обережністю та в межах погоджених умов.

15.2      Клієнт зобов'язаний надати будь-які дані та інформацію, які можуть знадобитися ZEPCAM для надання Послуг. ZEPCAM не несе жодної відповідальності за точність та/або повноту цих даних та інформації. Клієнт звільняє ZEPCAM від усіх претензій у зв'язку з цим.

15.3      Датою початку надання Послуг буде вважатися дата, зазначена в Договорі. Якщо така дата не була узгоджена сторонами, то датою початку надання Послуг вважається дата, з якої ЗЕПКАМ приступив до надання Послуг.

15.4      Узгоджена дата початку надання Послуг базується на обставинах, які відомі ЗЕПКАМ на момент укладення Договору. Якщо в результаті зміни обставин виникає затримка, що не залежить від ЗЕПКАМ, або через те, що замовлені ЗЕПКАМ матеріали, необхідні для надання Послуг, не будуть доставлені вчасно, дата початку надання Послуг буде відповідним чином продовжена.

15.5      ZEPCAM намагається забезпечити постійну доступність Послуг для Клієнта і заздалегідь повідомить Клієнта про будь-яке планове технічне обслуговування, яке може перервати доступність Послуг.

15.6      За винятком випадків грубої недбалості та/або умисного наміру з боку ЗЕПКАМ, недотримання узгодженої дати початку надання Послуг не дасть Клієнту права розірвати Договір повністю або частково.

15.7      Недотримання узгодженої дати початку надання Послуги не зобов'язує ЗЕПКАМ виплачувати Замовнику будь-яку компенсацію.

15.8      Якщо початок та/або хід надання Послуг затримується через фактори, за які Клієнт несе відповідальність, то спричинені збитки та витрати на ZEPCAM повинні бути компенсовані Клієнтом.

15.9      Якщо під час поставки Програмного забезпечення, Вбудованого програмного забезпечення та/або Послуг, зміни або доповнення виявляться необхідними для їх належної поставки, або для додавання або зміни функціональності, ZEPCAM має право змінити Програмне забезпечення, Вбудоване програмне забезпечення та/або Послуги в міру необхідності. ZEPCAM буде інформувати Клієнта про зміни якомога раніше. 

 

16.      Підтримка

16.1      ZEPCAM пропонує обслуговування клієнтів щодо Програмного забезпечення, Мікропрограмного забезпечення, Продуктів та Послуг за допомогою електронної пошти, Інтернет-порталу, телефону або інших засобів.

16.2      Клієнт може подавати запити на підтримку через в "Урядовому кур'єрі". Веб-сайт ZEPCAM. ZEPCAM намагається зв'язатися з Клієнтом протягом одного робочого дня після запиту на допомогу, щоб відповісти на питання або надати будь-яку іншу допомогу, яка може знадобитися.

16.3      Якщо не узгоджено інше, служба підтримки ZEPCAM працює в робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 08.00 до 17.30 за центральноєвропейським часом.

 

17.      Форс-мажорні обставини

17.1 На додаток до положення статті 6:75 Цивільного кодексу Нідерландів, недолік будь-якого зобов'язання ZEPCAM не може бути віднесений на рахунок ZEPCAM у будь-якому випадку форс-мажорних обставин: будь-яка обставина поза контролем ZEPCAM, яка впливає, втручається, затримує, запобігає або перешкоджає нормальному виконанню Договору. Це також включає, але не обмежується надзвичайним станом (війна, повстання, заворушення, стихійні лиха тощо), невиконання зобов'язань та форс-мажорні обставини постачальників або інших третіх осіб, урядові заходи, страйки та зупинки роботи, окупація заводів та приміщень; хвороба персоналу, заборони на імпорт, експорт та транзит, спалах або наслідки пандемій та/або інфекційних захворювань, перебої в електропостачанні, а також збої в роботі Інтернету, мереж передачі даних або телекомунікаційних засобів.

17.2      У разі невиконання Угоди через форс-мажорні обставини, ZEPCAM має право призупинити виконання своїх зобов'язань максимум на 30 (тридцять) днів або розірвати Угоду, повністю або частково, без судового втручання. ZEPCAM не несе відповідальності за виплату будь-якої компенсації.

 

18.      Відповідальність

18.1      ZEPCAM несе відповідальність за будь-які прямі збитки, яких зазнав Клієнт, тільки якщо і в тій мірі, в якій ці збитки спричинені навмисними діями або грубою недбалістю з боку ZEPCAM. Відповідальність ZEPCAM ні в якому разі не буде перевищувати загальну суму, виставлену та сплачену Клієнтом протягом дванадцяти місяців і пов'язану з претензією, з максимальною сумою в 10.000 євро на календарний рік.

18.2      ZEPCAM ніколи не несе відповідальності за будь-які непрямі збитки, які вважаються такими, що включають, але не обмежуються, непрямі збитки, втрачені заощадження, упущену вигоду, претензії від третіх осіб, втрату даних, спричинену технічними збоями, несправностями або несправностями.

18.3      Клієнт повинен повідомити ZEPCAM рекомендованим листом про будь-які прямі збитки або пошкодження, яких він зазнав. У будь-якому випадку всі юридичні претензії, які Клієнт має до ZEPCAM, повинні бути пред'явлені протягом дванадцяти (12) місяців, починаючи з дати, коли стався інцидент, що призвів до втрати або пошкодження.

18.4      Клієнт звільняє ZEPCAM від усіх претензій третіх осіб, чиї дані були записані або оброблені Клієнтом за допомогою Продуктів, Програмного забезпечення та/або Послуг, що надаються ZEPCAM, та/або від претензій третіх осіб, чиї персональні дані були оброблені ZEPCAM в рамках Договору та відповідно до такого Договору.

18.5      ZEPCAM не несе жодної відповідальності перед Клієнтами в США та/або Канаді, для яких Клієнт повинен отримати страховку за свій рахунок.

 

19.      Право власності на дані та конфіденційність

19.1      Будь-які дані, але особливо відео- або аудіоконтент, а також метадані, що генеруються Замовником за допомогою Продуктів, Програмного забезпечення та/або Послуг, залишаються виключною власністю Замовника. Клієнт є власником і контролером цих даних.

19.2      Оскільки дані, зібрані Клієнтом, зберігаються на серверах, наданих ZEPCAM як частина Послуги, ZEPCAM гарантує, що всі дані, зібрані Клієнтом, залишатимуться в розпорядженні Клієнта протягом строку дії узгодженої Підписки.

19.3      Дані клієнтів, що зберігаються на серверах, наданих ZEPCAM як частина Послуги, будуть, якщо не погоджено інше, безповоротно видалені ZEPCAM через 31 день після припинення підписки.

19.4      ZEPCAM не може і не зобов'язується переглядати, передавати або іншим чином використовувати будь-які дані, що зберігаються або створені Клієнтом в рамках наданого рішення, за винятком даних про використання Програмного забезпечення або Послуг.

19.5      ZEPCAM не буде надавати або ділитися даними Клієнтів або похідними від цих даних з третіми особами, за винятком випадків, коли ZEPCAM зобов'язаний надати ці дані за законом, наприклад, на вимогу компетентних юридичних органів в рамках судового запиту.

19.6      Якщо не узгоджено інше, вважається, що ZEPCAM та Клієнт уклали стандартну Угоду про обробку даних ZEPCAM, яку можна знайти на веб-сайті ZEPCAM.

 

20.      Права інтелектуальної власності та конфіденційність

20.1      Всі права інтелектуальної власності, пов'язані з Продуктами, Програмним забезпеченням та Послугами, належать виключно ZEPCAM. Право Клієнта на використання прав інтелектуальної власності ZEPCAM є обмеженим, невиключним і не підлягає передачі третім особам, якщо не погоджено інше.

20.2      Клієнт не має права копіювати, модифікувати, розголошувати або використовувати Продукти, Програмне забезпечення та Послуги будь-яким способом, що порушує права (інтелектуальної власності) або майнові інтереси ZEPCAM або будь-якої третьої сторони. Використання Клієнтом Продуктів, Програмного забезпечення та Послуг повинно відповідати всім місцевим законам і правилам.

20.3      Зобов'язання Замовника щодо конфіденційності не поширюються на інформацію, яку він може документально підтвердити як загальнодоступну або таку, що була правомірно розкрита третьою стороною без обмежень.

 

21.      Відокремлюваність

 • Якщо будь-яке положення цих Загальних положень та умов та/або Договору буде визнано недійсним або таким, що не має юридичної сили з будь-якої причини, решта положень залишатимуться в повній мірі чинними, не зазнаючи при цьому жодних обмежень та не втрачаючи юридичної сили. Будь-яке недійсне положення буде вважатися викладеним у новій редакції таким чином, щоб бути примусово виконаним у максимальному обсязі, допустимому законодавством, відповідно до первісного наміру та економічних умов недійсного положення.

 

22.      Регулююче право та юрисдикція

 • Всі правовідносини між Замовником та ZEPCAM регулюються законодавством Нідерландів, які є частиною Європейського Союзу.
 • Спори, що виникають з правовідносин між Замовником та ЗЕПКАМ, передаються тільки до Гаазького суду в Нідерландах, за винятком випадків, коли ЗЕПКАМ у письмовій формі чітко погодився на передачу спору на вирішення до іншого компетентного судового органу.