De ruimere gevolgen van agressie als investeringszaak

Jaarlijks krijgen tienduizenden eerstelijns beroepsbeoefenaren in te veel publieke en private dienstensectoren te maken met verbale en fysieke agressie. Dit heeft veel impact op alle niveaus: het individu in veiligheid, gezondheid en geluk, de organisatie in gevolgschade en kosten, en de sector in de beschikbaarheid, productiviteit en continuïteit van gekwalificeerde professionals. Bodycams hebben een positieve impact en return on investment in het terugdringen van incidenten, stress, ziekteverzuim en uitval van medewerkers. Elke dag zonder bodycam-systemen kan voor één van hen een dag te laat zijn.

Bodycams ZEPCAM ronde hieronder

De directe en indirecte kosten van agressie op het werk

Veel eerstelijns professionals van politie naar verkeersbegeleidersvan hulpdiensten naar winkel personeelvan maatschappelijk werkers naar journalisten krijgen vaak te maken met verbale en fysieke agressie. Dit loopt op tot honderdduizenden per land en miljoenen slachtoffers per continent per jaar in een tijd van vergrijzing en pensionering van de bevolking. Dit veroorzaakt tekorten aan arbeidskrachten in alle sectoren. Elke professional moet gezond en gelukkig aan het werk kunnen.

Van de 9,4 miljoen werkende burgers in Nederland hebben er in 2021 ongeveer 190.000 ziekteverlof opgenomen als gevolg van externe verbale of fysieke mishandeling. Elke ziektedag kost werkgevers gemiddeld ca. €250 per dagVeel werknemers hebben meer dan één dag nodig na zo'n ernstig arbeidsongeval. Dit loopt natuurlijk in de loop van de tijd op, met zelfs een minimale schatting van 47,5 miljoen euro per jaar. Dit is alleen het ziekteverzuim, zonder de gevolgschade van gezondheidszorg, juridische kosten, vervangingskosten, opleidingskosten en reïntegratiekosten, om er maar een paar te noemen.

Een erkend onderzoeker naar agressie op de werkplek berekende dat werkgevers in Nederland in één jaar meer dan 600 miljoen euro als gevolg van agressie. Hoewel dit allemaal directe kosten zijn die voortvloeien uit agressie of verbaal geweld in het openbaar, is er nog een element dat de samenleving op middellange termijn duur zal komen te staan. Het draagt bij aan de stress die voor duizenden gezondheidswerkers in Nederland de reden is om een andere loopbaan te overwegen. Deze trend doet zich ook in veel andere eerstelijnssectoren voor en vormt een ernstige bedreiging voor de beschikbaarheid en continuïteit van openbare diensten en de veiligheid in onze gemeenschappen.

Deze verontrustende trends doen zich voor in de meeste of alle welvarende landen in de wereld. Uit internationaal onderzoek blijkt dat de kosten van psychosociale lasten (zowel intern als extern) voor de wereldeconomie oplopen tot ongeveer $1.5 biljoen, of 2% van het totale wereldwijde bruto binnenlands product (BBP). Deze psychosociale lasten omvatten verbale en fysieke agressie, met zowel interne als externe oorzaken.

Bodycam-systemen verminderen incidenten en de kosten ervan

Onderzoek van bodycam expert Sander Flight laat een duidelijke daling zien van geweld, bedreigingen en "hinderlijk gedrag" van het publiek jegens politieambtenaren. Het hebben van consistent, betrouwbaar bewijs van bodycamsystemen als onpartijdige waarnemer verbetert ook de snelheid en efficiëntie van rechtbanken. Hoewel deze studies gericht waren op het effect van bodycam-oplossingen die door de politie worden gebruikt, gelden deze voordelen ook in veel andere overheidssectoren en -beroepen.

In het Verenigd Koninkrijk bleek uit een recent onderzoek in de gezondheidszorg dat meer dan 151 TWINTIG van de werknemers de laatste 12 maanden geweld heeft ondervonden van patiënten, hun familieleden of het publiek. Uit ander onderzoek in het VK bleek aanzienlijke verminderingen van meer dan 50% in het aantal incidenten als gevolg van het gebruik van het bodycam-systeem. De gezondheidswerkers noteerden ook hogere niveaus van veiligheid en tevredenheid. De onderzoekers gaven ook aan dat de kosten voor de aanschaf van bodycam-oplossingen kunnen worden gecompenseerd door de vermindering van ernstige incidenten en de bijbehorende kosten.

Nog een Rechtszaak in het V.K. onderzoek gedaan naar de effecten van bodycams op agressie in het openbaar vervoer. Tijdens de gerandomiseerde gecontroleerde proef werd een vermindering van 47% van aanvallen tegen ambtenaren in het openbaar vervoer vastgesteld, wat leidde tot de preventie van 3.000 ziektedagen als gevolg van agressie van buitenaf, vermenigvuldigd met de eerder genoemde kosten van 250 euro per dag, schat men dat alleen al in deze ene, korte proef de spoorwegmaatschappijen in het VK 750.000 euro aan ziekteverzuim van werknemers bespaarden. De onderzoekers concludeerden dat "BWC's bieden aanzienlijke voordelen voor de gezondheid en de veiligheid van het personeel, zowel voor degenen die met de apparaten zijn uitgerust als voor het personeel in de omgeving van werknemers die met BWC's zijn uitgerust".

Bodycam-systemen hebben een (zeer) positieve ROI

Bodycam systemen hebben bewezen:

  • Verbale en fysieke agressie en de daaruit voortvloeiende stress te voorkomen
  • De feitelijke en gepercipieerde veiligheid voor eerstelijnswerkers vergroten
  • Onweerlegbaar bewijs leveren voor efficiënte, snelle vervolging en gerechtigheid
  • Lever waardevolle video's voor evaluatie en opleiding
  • verdere preventie en vermindering van agressie en stress

Bodycamsystemen hebben een zeer positief rendement op de kosten doordat zij de veiligheid, het geluk en de beschikbaarheid verbeteren van miljoenen beroepsbeoefenaars in de frontlinie die nodig zijn om de samenleving te beschermen en te dienen. Deze voordelen compenseren ruimschoots de kosten, in die mate dat zij hun waardevolle werk voor ons allen kunnen en willen blijven doen.

>> ZEPCAM Bodycam-oplossingen voor frontlijnwerkers

Deel dit