Användning av kroppskameror blir vanlig i sydvästra Tyskland med mer än 30 300 uppdrag med kroppskameror

Allt fler poliser hotas, spottas, misshandlas och sparkas i tjänsten i Stuttgart i Tyskland. När situationen når en kritisk punkt meddelar poliserna i sydvästra Tyskland att personen i fråga kommer att filmas från och med det ögonblicket. Den anordning som möjliggör ett sådant tillvägagångssätt är kroppskameran, som hänger på polisernas uniform.

Kroppskameror ZEPCAM runda nedan

I de flesta fall räcker utsikten att bli inspelad för att lugna ner bråkmakare. Om ett angrepp inträffar ger kroppskameror poliserna bevismaterial som lätt kan hämtas och användas i domstol vid behov. 

Användning av kroppskameror i Tyskland

Sedan kroppskameror infördes i hela landet 2019 har de använts mer än 30 300 gånger av poliser. Inrikesminister Thomas Strobl (CDU) håller med om att användningen av kroppskameror är en del av vardagen. Poliser använder kroppskameror vid behov i över 80 procent av fallen. Erfarenhet visar att det ofta räcker att bara påpeka att en situation håller på att filmas för att avvärja en farlig situation.

Oftast används kamerorna i det så kallade förinspelningsläget. Detta innebär att korta sekvenser spelas in kontinuerligt och skrivs över var 45:e sekund. Om polisen trycker på knappen en andra gång raderas inte den senaste sekvensen utan resten av inspelningen sparas permanent. Med detta sagt raderas de flesta inspelningarna snabbt. Av de totalt 30 305 inspelningarna fanns cirka 3 100 fortfarande lagrade i slutet av maj. Dessa kan sedan användas som bevis i följande fall straffrättsliga förfaranden eller utredningar.

Användningen av kroppskameror sprider sig snabbt

Alla patrulltjänster på polisstationerna i Baden-Württemberg (totalt 146) har utrustats med kamerorna sedan juni 2019. Sedan dess har användningen av kroppskameror blivit alltmer utbredd i området.
Det primära målet är att dokumentera attacker mot tjänstemän med kroppskameror. Eftersom våldet mot poliser i sydväst ökar är det nödvändigt att vidta åtgärder. År 2020 ökade våldsincidenterna med 3,2 procent till 5151 fall jämfört med föregående år. Detta innebar att en ny rekordnivå hade uppnåtts. Antalet poliser som skadades ökade med hela 17,3 procent till 2630. Alla attacker äger inte rum på offentliga platser. Det kan också ske i lägenheter, kontor, butiker eller klubbar. År 2020 registrerades uppskattningsvis 28 procent av våldsincidenterna mot poliser och cirka 32 procent av fallen av skadade räddningspersonal. Sedan januari 2021 kan kroppskameror också användas i lägenheter, inne på diskotek och i vissa affärslokaler i särskilda fall.

>> Våra Bodycam-lösningar för poliser

 

Dela detta