Fördelarna med kroppskameror för brandmän

Kroppskameror för brandmän har tagits i bruk över hela världen för att skydda personal, samla in bevis, kommunicera, utbilda och utvärdera processer.

Kroppskameror ZEPCAM runda nedan

Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, USA., Tyskland och Indien är bara några av de länder där brandmännen får stöd av kroppskamerasystem i frontlinjen. För att ta itu med organisatoriska och samhälleliga utmaningar samt öka personalens säkerhet och förbättra interaktionen med allmänheten.

Kroppskameror för brandmän leder till ökad säkerhet och arbetsglädje

De senaste årens oroväckande trender visar att yrkesverksamma i första linjen inom många branscher och sektorer utsätts för ökad aggressivitet och missbruk. Brandmän över hela världen upplever detta också. A 66% ökning av övergrepp i Storbritannien, tusentals franska brandmän som faller offer varje år, 80% av belgiska brandmän som årligen utsätts för övergrepp, eller 30 anställda inom räddningstjänsten som utsätts för övergrepp och aggressioner. varje dag i Tyskland.

Statistiken visar att det finns ett ökande behov av verktyg och teknik för att bättre skydda de viktiga yrkesgrupper som arbetar i frontlinjen för samhället. Brandmännen löper särskilt stora risker eftersom de befinner sig i frontlinjen och inte har några rättsliga befogenheter att stoppa en eskalerande situation eller gripa brottslingar. Dessutom befinner de sig ofta i centrum av tuffa, känslomässiga situationer med större risk för eskalering. Det kan handla om allt från förstörelse av någons hem till fullskaliga upplopp på nyårsafton.

Kroppskameror har visat sig drastiskt minska antalet verbala och fysiska upptrappningar, med så mycket som 50% på bara ett år! Forskning vid Cambridge University kom fram till en liknande 47% minskning av verbal och fysisk aggression efter att en lösning med kroppskamera infördes. Det räcker ofta att det finns kroppskameror. för att förhindra övergrepp; på grund av risken för att bli registrerad antisocialt beteende minskar drastiskt.. När så inte är fallet ökar de obestridliga bevis som registrerats av kroppskameran. att andelen fällande domar för förövare ökar med upp till 93%. Franska och Nederländska Brandmän som använder ZEPCAM bodycams har upptäckt att de drastiskt minskar antalet incidenter och upptrappningar på fältet.

 

Kroppskameror samlar in obestridliga bevis för missbruk och egendomsskador

När kroppskameran är påslagen registrerar den alla interaktioner från innan knappen trycktes ned till dess att en eskalering avslutas. Bodycam har enorma fördelar jämfört med traditionella kamerasystem när rätt leverantör väljs:

  • De är nära inpå situationen
  • De spelar in ljud
  • De spelar in i hög upplösning
  • De behandlar data och integritetskänslig information på ett säkert sätt

Dessa faktorer leder till obestridliga bevis för en fällande dom. Domstolar över hela världen kan nu på första hand uppleva vad som faktiskt hände, vem som är skyldig och vad som måste göras. Anställda i frontlinjen har anammat kroppskamerasystem som stöd för sina rapporter från fältet. Att ha stödteknik som kan försvara deras rättfärdiga handlingar leder till större självförtroende och arbetsglädje.

En mycket intressant möjlighet som kroppskameror ger är möjligheten att konsekvent registrera all viktig information under en brandbekämpning. Skador på byggnader och egendom, lokalisering av utgångar, märkning av bevismaterial och till och med livestreaming till en expert på strukturell integritet - allt detta är nu effektivt möjligt med kroppskamerasystem.

Katastrofen i Grenfell Tower är ett exempel på nyttan och nödvändigheten av kroppskameror vid brandbekämpning. Storbritanniens värsta bostadsbrand sedan andra världskriget orsakade över 70 dödsfall och lika många skador. Många brandmän på plats bar kroppskameror som registrerade bevis som nu används i statliga utredningar och rättsliga förfaranden. Bodycam-filmerna används som visuella och auditiva bevis för att fastställa orsaken, stödja situationsanalysen och brandmännens åtgärder för att bekämpa lågorna.

 

Kroppskameror för brandmän ger användbara data för utbildning och utvärdering

"Ungefär som vad idrottsutövare gör. De tittar på när de tränar slagträning eller tittar på ett annat fotbollslag. Vi gör samma sak. Vi omvärderar och ser hur vi kan bli bättre."

Kapten JD Flint, Metro Fire i Sacramento : Källa: CBS nyheter

Kroppskameror förser brandkårer med data som kan användas för att stödja ständiga förbättringar och utveckling av bästa praxis. Detta undersöktes nyligen med ZEPCAM-kunden Säkerhetscentrum för spinelldär de utbildar ett stort antal nederländska brandmän. Bodycam-filmerna gav instruktörerna:

  • Ett modernt tekniskt verktyg för bedömning och utvärdering
  • En helhetsbild av de övningar som genomförs under utbildningen, vilket leder till förbättrad övervakning för instruktören.
  • Filmsekvenser som visar detaljer eller element som inte analyserades under övningen, utan i efterhand. Detta resulterar i mer data och ytterligare förbättringar av brandmännens agerande på marken.
  • Filmer som är otroligt värdefulla för att visa praktikanterna vad de gör och för att identifiera resultat och faktorer som behöver åtgärdas.
  • Ett verktyg som förbättrar de studerandes sätt att sätta upp och uppnå mål.
  • Filmer som deltagarna kan ta med sig hem för att analysera, dela med sig av och visa sina träningsövningar. Detta är en extra bonus jämfört med mer traditionella utbildningsmetoder.

Den video och det ljud som kroppskameror spelar in kan avsevärt förbättra brandmännens verksamhet genom kontinuerlig feedback och "crowd-sourced" bästa praxis. Genom att ha denna viktiga information tillgänglig kan brandmän runt om i världen utveckla och dela med sig av bedömningar, idéer och förbättringar som kan leda till fler räddade liv, ökad säkerhet för personalen och effektivare processer.

Nyutvecklade kroppskameror med livestreaming kan ge ytterligare fördelar genom direkt stöd i realtid från kollegor. Andra brandmän i ett kontrollrum kan följa verksamheten i realtid och ge feedback eller varningar. Detta gör det möjligt för högre tjänstemän att direkt stödja sina yngre kollegor på fältet.

>> ZEPCAM bodycam-lösningar för brandmän

ZEPCAM bodycams används för brandmannautbildning

Share This