Fördelarna med kroppskameror för brandmän

Fördelarna med kroppskameror för brandmän Kroppskameror för brandmän har tagits i bruk över hela världen för att skydda personal, samla in bevis, kommunicera, utbilda och utvärdera processer. Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, USA, Tyskland och Indien är bara några av de länder som har...

Vikten av kroppskameror inom brandkåren

Vikten av kroppskameror inom brandkåren Kroppskameror används i stor utsträckning av polisen och de brottsbekämpande myndigheterna. Det kommer inte som någon överraskning att yrkesverksamma i första linjen, t.ex. brandmän, nu följer efter och uppskattar fördelarna med kroppskameror. Den...