De voordelen van bodycams voor bewakingsagenten

Bodycams zijn in vele sectoren ingevoerd, ook in de particuliere beveiliging. Van ziekenhuizen naar winkels en terreinbeveiliging, zijn bodycams positief ontvangen door de beveiligingsindustrie. De voordelen die bodycams aan beveiligers bieden, zijn onder meer een verhoogde veiligheid van het personeel, situationeel bewustzijn en bruikbare gegevens voor de evaluatie van trainingen. Dit alles met een kosteneffectief, geavanceerd instrument dat beveiligingsorganisaties in de voorhoede van innovatie brengt.

Bodycams ZEPCAM ronde hieronder

Er zijn gewoonlijk kleinere teams die grote gebieden bewaken, de kans op moeilijke interacties met het publiek is vaak aanwezig, waardevolle goederen en eigendommen moeten worden beschermd, en in geval van nood is er altijd behoefte aan snelle en efficiënte communicatie en ondersteuning. Bodycam-systemen bieden een antwoord op al deze elementen, en meer.

Bodycams voor bewakingsagenten verhogen hun veiligheid en verbeteren interacties

Het is al bewezen dat bodycams de veiligheid en het veiligheidsgevoel van het personeel in tal van bedrijfstakken verhogen. Ze behoren al snel tot de standaarduitrusting van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) van een veiligheidsbeambte. Gemeentelijke wetshandhavers hebben massaal bodycams geïmplementeerd als het is aangetoond dat zij de kans op verbale of gewelddadige confrontaties met het publiek drastisch verminderen. Vooral voor eerstelijnsprofessionals met beperkte gezagsmiddelen zijn de bodycams zeer waardevol gebleken.

Ziekenhuisbeveiligers in Nederland met ZEPCAM T2+ bodycams zijn zeer positief over de toegenomen veiligheid van het personeel. De bodycams:

 • een de-escalerend effect hebben; reacties en attitudes van mensen veranderen positief wanneer zij te horen hebben gekregen dat de bodycam zal worden aangezet
 • Werknemers die de bodycams regelmatig dragen, helpen zich veiliger te voelen
 • Zijn in verschillende gevallen gebruikt om duidelijk bewijs te leveren in geval van betrokkenheid van de politie
 • hebben niet geleid tot negatieve reacties van mensen of patiënten tijdens de pilot en, er is nooit een escalatie geweest als gevolg van het gebruik van de bodycam

Positieve ervaringen van supermarktbeveiliging, deurbeschermersen beveiligers die met journalisten werken, tonen aan dat de veiligheid van het personeel sterk wordt verbeterd door de invoering van bodycamsystemen. Wanneer bodycams worden geleverd met de nieuwste livestreaming-mogelijkheden, ontstaan er nieuwe mogelijkheden.

Het situationeel bewustzijn bij elke veiligheidsoperatie wordt sterk verbeterd

Aangezien de meeste bewakingsagenten in kleine teams of alleen werken en meestal een groot gebied moeten bewaken, kunnen livestreaming van bodycams veel toegevoegde waarde bieden. Livestreambeelden kunnen de efficiëntie van de communicatie aanzienlijk verbeteren, aangezien het personeel in een controlekamer onmiddellijk kan zien wat er 'op het terrein' gebeurt. Dit leidt tot een betere zichtbaarheid van de acties van het personeel en hun behoeften in termen van volledige ondersteuning bij elke operatie.

Livestreaming van bodycams biedt een hele reeks voordelen voor veiligheidsoperaties:

 • Veiligheidsbeambten kunnen met een druk op de knop worden ondersteund en live beelden direct delen
 • Collega's in de controlekamer kunnen onmiddellijk zien wat er gebeurt, en wat er nodig is om de ambtenaren in het veld te ondersteunen: het situationeel bewustzijn wordt drastisch verhoogd door live gestreamde beelden en dit werkt als een krachtvermeerderaar
 • Indien nodig en met een aanbieder die flexibele integraties biedt, kunnen livestreambeelden veilig en snel worden gedeeld met alle betrokken partijen, zoals de politie
 • Maakt kleinere, maar flexibele en continu ondersteunde veiligheidsteams mogelijk om grote terreinen naar behoren te bewaken zonder het overzicht te verliezen

Gerenommeerd Amsterdams beveiligingsbedrijf DeltaSafe Groep gebruikt de ZEPCAM T3 Live reeds in hun veiligheidsoperaties, en zijn zeer positief over het gebruik ervan.

"De T3 Live is een geweldig apparaat dat zorgt voor onmiddellijke en efficiënte communicatie, even snelle reacties van de meldkamer en veiligheidsfunctionarissen mogelijk maakt, en ertoe heeft geleid dat frontlijnwerkers zich veiliger voelen tijdens hun werk in het veld. Ik beveel deze technologie aan voor alle organisaties die zich bezighouden met de vraag hoe zij de veiligheid van hun eerstelijnspersoneel kunnen verbeteren." - Peter Wolfs | Directeur en eigenaar van DeltaSafe Groep

Bodycamsystemen voor bewakingsagenten bieden voortdurend bruikbare gegevens voor opleiding en evaluatie

Bodycam-beelden zijn van cruciaal belang voor het aanleggen van een gegevensbank die zowel informatief als leerzaam is. Een database van alle situaties die zich hebben voorgedaan tijdens operaties of als gevolg van interacties met het publiek, verschaft het team bruikbare gegevens. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om na te denken over de acties van de medewerkers, toekomstige operaties te evalueren en te verbeteren, en het goede werk van het eerstelijnspersoneel te laten zien.

Video's en beelden hebben reeds bewezen het meest doeltreffende opleidingsinstrument te zijn, aangezien werknemers hun eigen acties in het veld rechtstreeks kunnen ervaren, evenals de resultaten van deze acties. Bodycam-beelden kunnen, wanneer ze worden gearchiveerd, de hele basis vormen voor de opleiding van nieuw personeel, aangezien er gedocumenteerd bewijs is van elke situatie die zij tijdens hun werk kunnen tegenkomen. Dit resulteert al snel in tijd- en geldbesparing.

De directeur van openbare veiligheid van Piedmont ziekenhuizen is het daarmee eens en vindt dat:

"De op het lichaam gedragen camera werd een voor de hand liggend, uitzonderlijk instrument, niet alleen vanuit een de-escalatiestandpunt, maar ook vanuit een aansprakelijkheidsbeschermingsstandpunt en vanuit een professioneel ontwikkelingsstandpunt, het geeft ons waardevolle informatie over hoe te debriefen en te verbeteren." Mike Hodges | Piedmont Directeur van Openbare Veiligheid

Bodycam-systemen beschermen tegen aansprakelijkheid en verzekeringsclaims

Hoewel de kosteneffectiviteit van bodycamsystemen in de publieke arena reeds bewezenOok particuliere beveiligingsbedrijven en werknemers kunnen financieel voordeel halen uit de implementatie van een bodycam-oplossing. De bekende beperkingen van traditionele CCTV-systemen resulteren vaak in gefragmenteerd, of afwezig, videobewijs van misdaden of geweld tegen personeel. Dit resulteert in risico's met betrekking tot aansprakelijkheid en verzekering wanneer zich een incident voordoet. Wanneer bodycams deel uitmaken van het team, is er altijd een objectieve en betrouwbare getuige aanwezig die de hele operatie of interactie opneemt, inclusief audio. Dit is van cruciaal belang om uw organisatie te beschermen tegen valse claims, en om het handelen van uw beveiligers te allen tijde te beschermen.

Rechtbanken geven de voorkeur aan bodycam-beelden omdat deze ook verbale interacties vastleggen, die vaak cruciaal zijn om te bepalen wat er is gezegd en gedaan, en of het optreden van het personeel gerechtvaardigd was. Bovendien zal met de juiste bodycam-leverancier de volledige bewijsketen (beheren, openen, delen) veilig verlopen via een gecodeerd proces en met rolgebaseerde toegang om te voldoen aan alle gegevens- en privacyvoorschriften. Bodycams hebben hun waarde bewezen bij het kosteneffectief aanpakken van zaken als:

 • Escalerende interacties en geweld van het publiek
 • Realiseren van directe en continue steun
 • Bescherming van personeel, bezittingen en goederen
 • Het verstrekken van de bruikbare gegevens die nodig zijn voor opleiding, evaluatie en verbetering

>> Onze Bodycam-oplossingen voor bewakingsagenten

Deel dit