4 dôležité dôvody, prečo by vaša nemocničná ochranka mala používať osobné kamery

Na vytvorenie bezpečnejšieho prostredia potrebujú bezpečnostní pracovníci v nemocniciach nástroje na zníženie agresivity. To zabezpečuje bezpečnosť personálu, pacientov a návštevníkov a pomáha zdravotníckemu personálu zachraňovať životy. Čítajte ďalej a zistite 4 dôležité dôvody, prečo by si bezpečnostní pracovníci nemocníc mali osvojiť osobné kamery. 

Bodycams ZEPCAM kolo nižšie

Zdravotnícky personál sa často stretáva so situáciami, v ktorých ide o život alebo smrť, a musí sa rozhodovať v zlomku sekundy. Čoraz častejšie sa stretávajú aj s násilím a agresiou zo strany pacientov a návštevníkov. Účinné riešenia osobných kamier môžu pomôcť bezpečnostnému personálu v nemocniciach zvýšiť a zlepšiť bezpečnosť zdravotníckych pracovníkov a umožniť im vykonávať svoju prácu v bezpečnom pracovnom prostredí. Existujú 4 skvelé dôvody, prečo by mal bezpečnostný personál používať telové kamery:

1. Prevencia agresie

Osobné kamery sú dôležitým nástrojom v boji proti nepriateľstvu voči zdravotníckym pracovníkom a záchranárom. Koronavírus zhoršil už aj tak rastúci trend násilia namiereného proti zdravotníckym pracovníkom.

Osobné kamery sú účinné nástroje, ktoré pomáhajú zabezpečiť bezpečné a stabilné pracovné prostredie. Používanie osobných kamier je vynikajúcim doplnkom k existujúcim bezpečnostným balíkom mnohých nemocníc. Nosenie viditeľnej osobnej kamery stimuluje pokojnejšie správanie, zmierňuje napätie a predchádza incidentom. Bezpečnejšie a menej búrlivé prostredie je príjemnejšie (a menej stresujúce) aj pre návštevníkov a pacientov.

2. Osobná bezpečnosť

Pretože telové kamery majú osvedčené znižujú pravdepodobnosť, počet a vplyv incidentov a konfliktov v prvej línii, vďaka nim sa zdravotnícki pracovníci a záchranári cítia bezpečnejšie a zlepšuje sa ich výkonnosť a sebadôvera pri práci. Bezpečnostní zamestnanci pracujúci v univerzitnom zdravotníckom centre v Leidene uvádzajú, že používanie osobných kamier vnímajú naozaj pozitívne a tvrdia, že sa pri nosení osobných kamier cítia bezpečnejšie.

3. Dôkazy

Záznamy z osobných kamier sa môžu použiť aj ako dôkazový materiál na ilustráciu priebehu udalostí, ak sa situácia vyhrotila. Tieto dôkazy môžu v prípade potreby obstáť na súde. Napríklad Univerzitné zdravotnícke centrum v Leidene uvádza, že pracovníci bezpečnostnej služby mohli použiť zábery z osobných kamier ako dôkaz v určitých prípadoch, ktoré sa týkali polície, alebo ako dôkaz v prípade (falošných) sťažností pochádzajúcich od pacienta, návštevníkov alebo rodiny pacienta. Výsledkom je väčšia transparentnosť, menej zbytočných nedorozumení a správne riešenie konfliktov. 

4. Školenie

Osobné kamery sú vynikajúcim nástrojom na školenie bezpečnostných pracovníkov v nemocniciach. Záznamy z osobných kamier sa dajú prehrávať, aby ste sa poučili zo situácií a zlepšili pracovný výkon. Správne používanie osobných kamier je často dôležitým prvkom každoročných školení o agresivite v nemocniciach, ktorých sa pracovníci bezpečnostných služieb často povinne zúčastňujú. Cieľom je presne vedieť, čo povedať, kedy zapnúť kameru a ako vhodne postupovať pri každom incidente. Telové kamery s funkciou priameho prenosu sa môžu používať aj na komunikáciu s odborníkmi na diaľku, aby bezpečnostní pracovníci presne vedeli, čo majú v danej situácii robiť.

Vedeli ste, že riešenia telových kamier ZEPCAM sú vysoko bezpečné a neohrozujú žiadne údaje pacientov? Spoločnosť ZEPCAM ponúka škálovateľné riešenia na kľúč, ktoré sú kompatibilné s existujúcimi IT systémami. Hardvérové a softvérové riešenia sú v súlade s nariadením GDPR a chránia súkromie pacientov a personálu. Riešenia spoločnosti ZEPCAM vysoko oceňujú a používajú renomovaní zákazníci, ako napríklad NHS, Leiden University Medical Centre (LUMC), University of Pittsburgh Medical Centre, UMC Utrecht a West Middlesex University Hospital. Riešenia bodycam spoločnosti ZEPCAM sa navrhujú, vyrábajú a servisujú v Holandsku. 

Zdieľať toto