Utmaningar i samband med införandet av kroppskamerasystem - del 1: Säkerhet

Organisationer och branscher över hela världen har infört kroppskamerasystem för att lösa sina specifika utmaningar: Säkerhet, bevis, kommunikation och ansvarstagande. för att bara nämna några av dem. Som vid varje införande av teknik finns det utmaningar när det gäller följande Säkerhet, kostnader, stöd från anställda och allmänheten., organisation, samt bästa praxis.. I del 1 dyker vi ner i de säkerhetsfrågor som du måste känna till när du överväger eller implementerar ett kroppskamerasystem.

Kroppskameror ZEPCAM runda nedan

Hur säkra är kroppskamerasystem?

Kroppskameror spelar i allmänhet in eller livestreammar känsliga bilder och data, som skyddas av lagar om integritet och data. Inspelade uppgifter om anställda och medborgare får inte hamna i fel händer. Det är alltid nödvändigt att med vederbörlig aktsamhet skilja ut vilka system och leverantörer som inte (fullt ut) skyddar dina känsliga kroppskamerauppgifter.

Med nya bodycam-funktioner som livestreaming uppstår frågor om hur säkra de är och vem som kan se, hantera och påverka livestreams med bodycam. De nödvändiga svaren på dessa frågor kan ge de anställda och allmänheten garantier för att deras uppgifter skyddas och att de har rätt till personlig integritet.

Kryptering är nyckeln

Oavsett om livestreaming eller inspelning av kroppskameror är nödvändigt är AES-kryptering från början till slut guldstandard och ett absolut måste. AES-kryptering är den högsta och mest komplexa typen av kryptering som finns tillgänglig och används av militärer och underrättelsetjänster över hela världen. Bodycam-system som har AES-kryptering (256) är helt säkra, även i den osannolika händelsen att din organisations system skulle brytas helt och hållet. Denna nivå av Kryptering av kroppskameradata har aldrig brutits., och enkla beräkningar visar att det skulle ta alla människor i världen som äger 10 datorer som gör en miljard beräkningar i sekunden 77 septiljoner år att testa 50% av de viktigaste möjligheterna.

Även om det finns billigare kroppskamerasystem som inte har den här nivån av fullständig säkerhet, är AES-kryptering nyckeln för alla organisationer som verkligen vill skydda sina känsliga kroppskameradata!

Molnet VS datahantering och datalagring på plats, vad är bäst för din organisation?

På plats

Om dina organisationsföreskrifter eller nationella lagar kräver kontroll på plats finns det leverantörer av kroppskameror som kan installera allt som behövs på dina lokala kontor. Detta ger fördelen av fullständig kontroll över både systemen och kroppskameradata. Fördelarna med att ha videohanteringsprogramvaran (VMS) och datalagring på organisationens hårdvara kan dock snabbt uppvägas av kostnaderna. Du behöver avancerad, ofta dyr hårdvara för att kunna uppfylla den moderna teknikens krav på bearbetning och lagring. Det behövs också dedikerad IT-personal för att hantera dessa system. Alternativet är molnbaserad verksamhet.

Molnet

När man funderar på om man ska välja molnbaserad programvara och datalagring är ofta frågor som nämns tillgång, datasäkerhet och kostnader.

När det gäller cybersäkerhet har ledande molnleverantörer gjort enorma framsteg under de senaste åren tack vare investeringar i sofistikerade säkerhetsfunktioner. Molnlagring från rätt leverantör är ännu säkrare när en organisation inte har budget för att installera och bemanna de senaste hårdvarusystemen. Med ytterligare fördelaktiga alternativ som t.ex:

  • Lokaliserade servrar för molnlagring i ditt land eller din region.
  • Ökade hastigheter, möjligheter och samarbetsalternativ.
  • säker åtkomst från alla anslutna enheter, var som helst i världen
  • den gröna hållbarhetsfaktorn

Dessutom måste många länder, t.ex. alla EU:s medlemsstater, följa principerna om digital suveränitet. Detta innebär att en organisation alltid måste vara den enda som har tillgång till känsliga uppgifter. Detta blir riskabelt när man använder leverantörer av molnlösningar som inte finns i områden med liknande lagar, eftersom Schremms II fallet mycket klart och tydligt.

För att säkerställa digital suveränitet bör man kräva att Programvaran för videohantering tillhandahålls, stöds och underhålls från EES/EU. Leverantörer utanför EU kan ha, och har ofta, en invasiv nationell lagstiftning att hantera, vilket kan tvinga företag att öppna sina system för externa myndigheter.

Molnlagring kan vara det bästa alternativet för de flesta organisationer. När du väljer ska du alltid se till att leverantören av kroppskamerasystemet har rätt alternativ för att flexibelt kunna anpassa sig till dina organisatoriska krav.

Lagringsperioder för data från kroppskameror

Inställningar för lagringstid styr hur länge känsliga kroppskameradata kan lagras på en organisations servrar. Många länder har särskilda lagar om hur länge kroppskameramaterial eller metadata kan lagras utan giltiga skäl, t.ex. åtal. För att säkerställa att en organisation följer lokala lagar är det bra att välja en leverantör som har automatiska lagringsinställningar i videohanteringssystemet. Detta sparar inte bara tid och arbete, utan garanterar också att de strikta lagarna om lagring av medborgaruppgifter följs.

Tillgång: Vem kan få tillgång till kroppskameradata och varför?

Den känsliga karaktären hos kroppskameramaterial och metadata kräver optimala restriktioner när det gäller åtkomst. I de flesta länder är det ett juridiskt krav att begränsa tillgången till endast de personer som är behöriga. Olika inställningar och funktioner måste ofta begränsas till flera nivåer av chefer, anställda och IT-personal. Detta bidrar till att säkerställa att data är säkra och otillgängliga, vilket innebär att lagar om datalagring och integritetsbestämmelser följs. Med livestreaming bodycams är det också nödvändigt att hantera synligheten av livestreams, vem som kan få tillgång till dem och var eventuella inspelningar kommer att lagras. 

Det är klokt att hitta programvara för VMS för kroppskameror som har detta inbyggt. Det sparar värdefull tid och arbete och erbjuder ett enkelt sätt att ställa in de anställdas rättigheter att se, hantera och dela bodycamfilmer.

Loggning av systemaktivitet, viktigt eller inte?

För att man ska kunna vara säker på hur VMS med kroppskamera används, av vem och i vilket syfte, är det nödvändigt att systemet har en ordentlig loggning av alla (trans)åtgärder. Med en fullständig registrering kommer det alltid att vara möjligt att spåra eventuella oegentligheter och registrera exakt hur personalen hanterar kroppskameradata. Detta förhindrar utmaningar när det gäller bevisens rättsliga giltighet eller obehörig verksamhet av anställda.

För att se till att bevis från kroppskameror tillåts i rättegångarna är systemloggning ett viktigt måste. 

Avslutningsvis

Säkerhetsfrågorna i samband med kroppskamerasystem har sin grund i berättigade och nödvändiga farhågor. Varje organisation har sina egna specifika behov, bestämmelser och lagar som måste beaktas innan de implementeras. För att hitta rätt för din organisation krävs flexibla anpassningar från alla potentiella leverantörer av kroppskamerasystem, precis som behovet av helt säkra system som är utformade enligt dina specifika behov.

Läs även del 2!

Här ger ZEPCAM en nyttig översikt över fördelar, argument och forskning som, när de kommuniceras på rätt sätt, kommer att öka acceptans och stöd från anställda, kunder och allmänheten.

Alla personer som berörs av eller interagerar med kroppskamerasystem måste vara medvetna om alla faktorer för att kunna stödja deras närvaro på gatan och på arbetet. Det krävs tydlig kommunikation om fördelarna och utmaningarna för att få ett brett godkännande och stöd.

 

>>ZEPCAM Bodycam-lösningar för frontpersonal

>>ZEPCAM Video Management-lösningar för personal i första ledet

Utmaningar i samband med införandet av kroppskamerasystem - acceptans och stöd från anställda och samhälle

Utmaningar vid införandet av kroppskamerasystem del 2: Acceptans och stöd

En lämplig kommunikationsstrategi är avgörande för att få ett brett godkännande och stöd. Ta reda på mer >

Dela detta