Spolková krajina Dolné Sasko (DE) začína so zavádzaním osobných kamier ZEPCAM

Policajti policajného inšpektorátu (PI) Wilhelmshaven/Friesland v Nemecku teraz používajú kamery ZEPCAM na celom území štátu. Po rozsiahlych školeniach boli prvé zariadenia distribuované na policajné stanice a teraz sa používajú.

Bodycams ZEPCAM kolo nižšie

Predchádzala tomu celoštátna testovacia fáza v spolkovej krajine Dolné Sasko, ktorá sa začala približne pred tromi rokmi a viedla k záveru, že kamery na telo majú deeskalujúci účinok. "Je neprijateľné, aby boli policajti napádaní alebo aby im bolo bránené vo výkone ich povinností," vysvetľuje Markus Wallenhorst, vedúci operačného oddelenia policajnej inšpekcie vo Wilhelmshavene/Frieslande. "Odteraz sa budú telesné kamery používať ako prostriedok sebaobrany, ako aj na objektívnu operatívnu dokumentáciu a v prípade potreby na následné uchovanie dôkazov," vysvetľuje Wallenhorst.

Osobné kamery určené na ochranu policajtov

Osobné kamery nosia zásahové jednotky na svojich uniformách, dokumentujú policajné postupy a majú chrániť policajtov pred napadnutím. Ak však k takýmto porušeniam predsa len dôjde, kamery a zvukové záznamy sa môžu použiť ako dôkaz. Čo to znamená v praxi? Úradníci zodpovední za kamery zásadne nosia na svojich uniformách nápis "Videoaufzeichnung" (videozáznam), aby sa zabezpečilo, že používanie videotechniky bude rozpoznateľné pre nezúčastnené tretie strany, ako aj pre dotknuté osoby. Pred zapnutím zariadenia je dotknutá osoba informovaná o tom, že sa situácia nahráva. Aktivácia nahrávania sa dodatočne signalizuje vizuálne. Všetky videozáznamy pomocou osobných kamier sa spravidla uchovávajú 28 dní. Videomateriál sa automaticky vymaže, pokiaľ sa nepoužije ako dôkazový materiál na trestné stíhanie a na stíhanie správnych deliktov.

Právne požiadavky na používanie osobných kamier

Právne požiadavky na používanie osobných kamier vyplývajú z dolnosaského zákona o polícii a poriadku. Podľa neho môže polícia pri vykonávaní opatrení na odvrátenie nebezpečenstva alebo pri stíhaní trestných činov alebo správnych deliktov za určitých podmienok používať záznamové zariadenia, ktoré sa nosia na tele, na vyhotovovanie obrazových a zvukových záznamov otvorene na verejných priestranstvách. "Okrem ochrany policajtov a tretích osôb pred násilnými činmi sa práca polície pomocou audiovizuálnych záznamov stáva čo najtransparentnejšou", tvrdí Wallenhorst.

>> Naše riešenia osobných kamier pre policajné oddelenia

Použité produkty

Profesionálna kamera BodyCam T2 - ZEPCAM

Kamera na telo T2+

Viac informácií >

Profesionálne kamery na telo Inteligentné dokovacie stanice - ZEPCAM

Inteligentná dokovacia stanica

Viac informácií >

Share This